MACMOBLES C.C.S., SL
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

A Vic, el dia 5 de juny del 2023. Benvolgut soci: El President del Consell d’Administració de la companyia “MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.” us convoca a la Junta General Ordinària de socis que se celebrarà el dia 26 de juny del 2023 a les 10 hores per videoconferència, sota el següent Ordre […]

logo mac

A Vic, el dia 5 de juny del 2023.


Benvolgut soci:


El President del Consell d’Administració de la companyia “MACMOBLES Central de Compres i Serveis, S.L.” us convoca a la Junta General Ordinària de socis que se celebrarà el dia 26 de juny del 2023 a les 10 hores per videoconferència, sota el següent Ordre del Dia:


a) Ratificar l’examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals, proposta d’aplicació del resultat i aprovació de la gestió social corresponents a l’exercici 2022.


b) Facultar per elevar a públic.


Per aplicació de l’art. 272 de la llei de societats de capital, podeu obtenir de la societat de forma immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació en la dita junta. Així mateix per aplicació de l’art. 196.1 de la mateixa llei, podeu sol·licitar per escrit els informes o aclariments que considereu necessaris en relació als assumptes compresos en l’ordre del dia.

L’assistència dels socis serà mitjançant videoconferència que permetrà la interconnexió multidireccional entre els assistents, amb so i imatge en temps real, amb identificació dels assistents i la permanent comunicació entre ells, independentment del lloc on sigui, així com la intervenció, l’emissió del vot i transmetre o visionar informació i documents en temps real. L’aplicació que s’utilitzarà serà Zoom Video Communications, Inc. que permet realitzar vídeo i audio de conferències per empreses amb missatgeria en temps real i intercanvi de contingut. L’enllaç per connectar-vos a la reunió és el següent:

https://us05web.zoom.us/j/85371173359?pwd=aUk4d2tzeXJJU3loeXZKUGp4VnBlZz09#success

En cap cas, els socis s’hauran de registrar amb una antelació superior a una hora abans del començament previst de la reunió.


Atentament,


Roberto Luque Pérez
President del Consell d’Administració.

Et podem ajudar?